ESKOLA KONTSEILUA

 

PARTAIDEAK

 

 

LEHENDAKARIA

Leire Perez

LEHENDAKARI ORDEA

Josune Prieto

DIRUZAINA

Ainhoa Albiz

DIRUZAIN ORDEA

Mar Gonzalez

IDAZKARIA

Ainara Zubeldia

IDAZKARI ORDEA

Oihana Zubizarreta

EUSKERA BATZORDEA

Oihana Inza

AGENDA 21

Oihana Inza

UDALETXEKO HAINBAT BILERA

Alazne Aizpeolea

Oihana Inza

HARREMANETARAKO TALDEA

Idoia Gonzalez

Janire Arrondo

BIZIKIDETZAKO TALDEA

Amaia Aizpeolea

Ainara Irazusta

Maialen Barandiaran

DIRULAGUNTZEN ESKAERAKO TALDEA

Idoia Gonzalez

Janire Arrondo

IKASTAROAK ANTOLATZEKO TALDEA

Idoia Gonzalez

Aitor Arakama

Maialen Barandiaran

HEZKIDETZAKO TALDEA

Ainara Irazusta

Amaia Aizpeolea

Maialen Barandiaran

COVID 19ko ERREFERENTEAK

Alazne Aizpeolea

Aitor Arakama

Oihana Inza

ESKOLA KIROLA

Urtzi Etxeberria

Mikel Inza